Personeel is een belangrijk en duur element binnen een onderneming. Voor het midden- en kleinbedrijf is personeel echter ook een bron van zorg. Kennis en ervaring op dit gebied is vaak onvoldoende aanwezig: vragen worden soms gesteld aan de boekhouder of men probeert het zelf. De ervaring ontbreek want het ging altijd goed met het personeel. Het is belangrijk bij alle personele aspecten de juridische- en cao-regelingen te volgen. Lees meer …..

Nicolette Schaapsmeerders is HR/P&O- adviseur met veel kennis en ervaring van het arbeidsrecht.